In English

Vi fokuserar på verksamhetskritisk kommunikation på alla nivåer hos kunder med behov av extrem tillförlitlighet.

Generic erbjuder högkvalitativa tjänster för verksamhetsutveckling, projektledning, tekniskt upphandlingsstöd och teknisk systemutveckling. Vi verkar inom försvar och samhällssäkerhet, offentlig sektor samt produktutvecklande organisationer inom områdena energi, telekommunikation, transport/infrastruktur och medicinsk teknik.

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008. Se certifikatet här »

Just nu rekryterar vi nya medarbetare »

Senaste Nytt

  • 2017-06-19 Generic Systems har tecknat ramavtal med PTS

    Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Generic Systems har nyligen tecknat ramavtal med PTS avseende kvalitativa utredningar med inriktning på teknik och funktion hos olika kommunikationstjänster.

  • 2016-11-07 Generic Systems profilerar sig på Karlskronas näringslivsdagar >>

    För första gången var Generic Systems Sweden AB en av utställarna och företaget representerades av det lokala kontoret inom enheten för försvarslogistik.