In English
2016-11-07

Generic Systems profilerar sig på Karlskronas näringslivsdagar

Karlskrona Näringslivsdagar arrangerades första gången 2005 av Karlskrona kommun och Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH. Vid årets arrangemang i mitten av oktober var 124 utställare på plats och totalt 3700 besökare deltog. För första gången var Generic Systems Sweden AB en av utställarna och företaget representerades av det lokala kontoret inom enheten för försvarslogistik. Syftet med Generics deltagande var att introducera företaget i Karlskrona med omnejd för en bredare kundkrets samt att tydliggöra för marknaden att företaget även är ett (relativt nyetablerat) lokalt företag på den blekingska marknaden. Lokalkontoret ligger inne i Wachtmeister galleria och har funnits sedan våren 2014.

Generic verksamhet i Karlskrona fokuserar på att stödja både civila och militära verksamheter med bland annat projektledning, produktledning, systems engineering, systemsäkerhet, konfigurationsledning och logistik. Har du några funderingar kring evenemanget eller undrar vad Generic kan göra för din verksamhet är du välkommen att kontakta enhetschefen för Generics Försvarslogistik, Gert Burgstaller på 0733-841144, gert.burgstaller@generic.se.