In English

Skydda – Återbruka – Förädla

Se till att din information är säkrad och tillgänglig för att möta framtidens behov av nya tjänster.

Vi erbjuder stöd till dig som vill åstadkomma en effektiv hantering av dina informationsresurser. Vårt mål är att säkerställa att beslut kan fattas i rätt tid, på rätt underlag, i en för situationen balanserad avvägning mellan egenskaperna tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet - nu såväl som i framtiden.

Information är en resurs som agerar bränsle för beslutsfattande och handlingskraft. Information har därigenom ett inneboende värde och måste hanteras därefter. Information ska göras sökbar och återbrukbar för dem som ska ha den. Det är farligt att hantera information utan att ha riskerna klara för sig: Överskattas krav på säkerhet låses tillgängligheten och informationen kan bli värdelös. Underskattas krav kan man utsätta sig själv eller andra för fara. Lösningar för informationshantering måste dessutom framtidssäkras så att även kommande krav kan mötas.

Vi kan hjälpa dig med att:

  • Identifiera, analysera och förädla den information som är kritisk för verksamhetens behov.
  • Ta fram system som stödjer effektiv hantering utifrån ett verksamhets- och/eller ett tekniskt perspektiv.
  • Ta fram regelverk och styrning av organisationens informationshantering.

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

  • Studier och utredningar
  • Metodutveckling
  • Informations- och begreppsmodelleringar
  • Förändringsledning
  • Kravanalys och kravspecifikation
  • Tekniskt stöd

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Fredrik de Try (08- 601 38 00) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.