In English

Tillgänglighet – Kostnadsbesparing

Flytta upp data i molnet och sänk dina kostnader

Vi är specialiserade på att hjälpa kunder inom stat, kommun och landsting att flytta sina tjänster till molnbaserade lösningar. Vi stöttar med kunskap inte bara runt teknik utan också genom hela processen från förstudie till driftsättning. Molntjänstbaserade lösningar innebär ökad tillgänglighet och kostnadsbesparingar för myndigheten men också ett antal utmaningar som måste lösas med avseende på informationssäkerhet, driftsäkerhet, uppfyllande av lagar, minimering av risker, hantering av funktioner etc.     

Vi är experter på att hjälpa våra kunder att hantera dessa utmaningar. Det kan handla om hur tjänsten bäst ska konfigureras för att uppfylla Personuppgiftslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen och Tryckfrihetsförordningen vilket kan leda till att riskbedömningar behöver göras och att nya rutiner behöver införas. Det kan också handla om att bygga en driftsäker miljö där det är av största vikt att få en ny eller befintlig molnbaserad tillämpning att samverka med resten av IT-miljön.

Vi har erfarenhet av att hjälpa flera myndigheter i arbetet att införa och förvalta molntjänster där rätt processer och rätt teknisk utformning skapat bra lösningar.

Vi kan hjälpa dig med att:

 • Kravställa och upphandla molntjänster
 • Genomföra riskanalyser
 • Testa nya lösningar i den befintliga miljön
 • Skapa robusta tekniska lösningar som tar hänsyn till säkerhet och risker
 • Revidera befintliga installationer
 • Införa avancerade säkerhetslösningar för att skydda känslig data

Exempel på tjänster som vi erbjuder vid övergång till molnet är:

 • Förstudier och kostnadsanalyser
 • Projektledning
 • Teknisk implementation och rådgivning  
 • Testning
 • Löpande drift och förvaltning

Kontakta gärna Fredrik de Try alt. Arne Lindberg (08- 601 38 00) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.