In English

Aktieägarförteckning


Aktieägarförteckning 2017-06-30

Antal aktie och röster

Ägarandel i procent 

Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag

6 300 410

51,26%

Martin Gren gm bolag och familj

2 564 385 20,86%

Fredrik Grevelius

379 897 3,09%

Tobias Järvström

323 773 2,63%

Arne Lindberg

321 562 2,62%

Kjell Arvidsson

307 226 2,50% 

Jan Lundmark

299 667 2,44% 

Jan Lund-Jensen

172 520 1,40%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

122 063 0,99% 

Superbus, Aktiebolaget

117 000   0,95%  

Marianne Rapp  

115 572      0,94%                

Skandia Försäkring Depåförsäkring

101 000  0,82% 
Göran Tuvstedt 

100 000                         

0,81%