In English

Ledning

Fredrik Svedberg

Fredrik Svedberg, VD och koncernchef

Född 1969. VD sedan november 2009 i Generic Sweden AB (publ). Fredrik Svedberg är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998. Fredrik har sedan 2001 erfarenhet från styrelsearbete inom mjukvarusektorn och är för närvarande styrelseledamot för LogTrade BarLink AB.

                        

Anders Hansson, CFO           

Född 1953. CFO sedan mars 2010. Anders Hansson är civilekonom från Lunds universitet och har ett förflutet som administrativ chef i såväl tillverkande- som fastighets- och förvaltningsföretag.   
 
Patrick Sakurai

Patrick Sakurai, VD konsultverksamheten

Född 1971. VD sedan september 2013 och anställd i Generic sedan 2004 som konsult och enhetschef. Patrick Sakurai har Masterexamen i teoretisk fysik vid Stockholms Universitet och har tidigare arbetat på Ericsson, Enea Data, Mitus Invest AB och FMV.

Johan Ågren, VD telekomverksamheten

Född 1969. VD sedan mars 2009 och anställd i Generic Mobile sedan juni 2002. Johan Ågren är civilingenjör Teknisk Fysik, KTH samt civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Johan har ca 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom telekom och som managementkonsult på McKinsey & Co.
Johan Ågren