MARKNADSUNDERSÖKNING

Tävlingsregler

Tävlingsregler

1. Tävlingen arrangeras av Generic (organisationsnummer 556462-7213), Box 190, 101 23 Stockholm.

2. Tävlingen börjar 2019-10-01 och är öppen t.o.m. 2019-10-20. Inom två veckor efter tävlingens slut kommer vinnarna att utses. Tävlingen är öppen för alla som är bosatta i Sverige och är över 18 år gamla. Arrangörens anställda samt deras närmast anhöriga, och andra personer som har yrkesmässig anknytning till administrationen av Generic, får inte delta i tävlingen.

3. Generic har rätten att välja vilka bidrag som vinner. En vinnare utses av en jury bestående av medarbetare från Generic, och utses baserat på förslagets kreativitet och originalitet. För att kunna utses till vinnare måste deltagaren:

Fylla i undersökningen, ange kontaktuppgifter och skriva en motivering på maximalt 200 ord.

4. Genom att ange dina kontaktuppgifter och addera förslaget godkänner du ditt deltagande i tävlingen och dessa tävlingsvillkor. I och med detta intygas också att du själv skrivit motiveringen.

5. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att Generic äger rätten att publicera tävlingsbidraget. Tävlingsbidraget kan användas av oss för vilket ändamål som helst, utan någon form av ersättning eller annan avgift.

6. Det bidrag som utses till vinnare kommer att motta pris enligt följande:

Första pris: Iphone 11

Vinsten kan inte ändras eller överlåtas vad avser innehåll eller omfattning. Om Generic efter rimliga ansträngningar, inte har fått tag på en (eller flera) vinnare genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats är korrekta. Generic ansvarar inte för några extra kostnader i samband med vinsten. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Generic ansvarar inte för eventuella skador eller borttappande av vinst som eventuellt kan ske i och med postens hantering av paket.

7. Vid misstanke om manipulation eller fusk förbehåller sig Generic rätten att diskvalificera deltagare. Bidrag som är provocerande eller på annat sätt tvivelaktiga, kommer att raderas och de kommer inte att beaktas i tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera användare utan förvarning eller vidare förklaring.

8. Generic förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna under tävlingsperioden om det visar sig vara nödvändigt.

9. Du kan skicka ett (1 st.) tävlingsbidrag i tävlingen.

10. Vinnaren ansvarar för eventuella kostnader och/eller skatt som uppkommer till följd av att motta eller använda priset eller att delta i tävlingen. Vinnaren friskriver Arrangören från allt ansvar som orsakats eller påstås ha orsakats genom deltagande i tävlingen eller mottagande av priset. Vinnaren av priset friskriver även Arrangören från allt ansvar avseende efterföljande användning eller eventuella brister i detta samt allt ansvar avseende skada som orsakats eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna tävling eller inlösen eller nyttjande av pris. Denna ansvarsfriskrivning underminerar dock inte konsumenträttigheterna enligt lagen om konsumentskydd. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet av eller beloppet för de vinster som nämns i dessa regler. Genom att delta i tävlingen åtar sig deltagarna att följa dessa tävlingsregler och Arrangörens beslut. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och Generics sekretesspolicy.