Careium-logo

“Våra tjänster gäller livet så en stabil lösning är extremt viktig.”

Med 400 000 brukare är Careium, tidigare Doro Care, marknadsledande inom välfärdsteknik i Europa. Careium hanterar fler än 30 000 larm om dagen i sex larmcentraler i Sverige, Norge och Storbritannien och anlitar Generic som SMS-leverantör för flera av tjänsterna.

Vi tog ett snack med Malin Rosberg, IT Operations Technician på Careium om samarbetet med Generic som inleddes 2017.

Malin, vad använder Careium Generics tjänster till?

— Vi använder Generic som SMS-leverantör för flera av våra tjänster, däribland SMS vid tvåfaktorsautentisering och grupp-SMS för brådskande IT-ärenden till tjänsteman i beredskap. Med Rich SMS kan vi på ett enkelt men professionellt sätt informera våra kunder vid eventuella större störningar.

— Men framförallt använder vi Generic för att kommunicera larm till hemtjänstpersonal.

Vilka problem har tjänsten löst för er?

— Generics lösningar har både effektiviserat vårt sätt att arbeta och höjt vår säkerhet. När vi får in ett larm förmedlar vi det till hemtjänsten som ett SMS till ett antal personer samtidigt och ber dem svara att de tar hand om ärendet samt när det är avklarat.

— Generic hjälper oss att ta hand om svaren, du anar inte hur många sätt ett ”ja” kan skrivas på! Tjänsten hanterar alla svar rätt och vi kan automatisera kommunikationsflödet från att en person i hemmet larmar till dess att hemtjänsten varit på plats och ärendet avslutas.

Vilka mervärden medför Generics tjänster för er och era kunder?

— Med stabila lösningar ökar förtroendet från våra kunder. Att dessutom ha en leverantör för flera tjänster underlättar för oss.

Varför valde ni Generic som leverantör?

— Generic sitter på stor kompetens när det gäller SMS-kommunikation och var hjälpsamma med att anpassa och utveckla sina tjänster för att passa våra unika och specifika krav.

Vad var viktigt vid val av leverantör?

— Våra tjänster är livsviktiga för brukarna så det är extremt viktigt med en leverantör som erbjuder en stabil lösning med hög upptid och ett högt SLA för snabb och effektiv hantering vid eventuella störningar.

Till sist Malin, vad tycker du är det bästa med Generic?

— Det bästa med Generic är absolut kundkontakten, det är alltid lätt att få kontakt med er och ni gör alltid ert yttersta för oss som kunder.

DELA MED DIG AV OSS!