FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Styrelse

Hans Krantz, född 1957. Styrelseordförande sedan november 2009. Hans är civilekonom och har under de senaste 10 åren erfarenhet från styrelsearbete i olika mjukvarubolag. Hans är för närvarande styrelseordförande i LogTrade BarLink AB och har varit rådgivare till några av de största institutionella investerarna i Sverige avseende investeringar inom teknologisektorn.

Aktieinnehav: 3 135 205 gm bolag. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare.

 

 

Niclas Granholm, född 1974. Styrelseledamot sedan maj 2018. Till vardags affärsområdesansvarig på Scania Connected Services. Tidigare karriär hos Ericsson och Netsize omfattar 11 år inom mobila betalningar och messagingtjänster.

Aktieinnehav: 2 000 st. Utbildning: Civilekonom. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

 

Kent-Åke Jönsson, född 1951. Styrelseledamot sedan maj 2009. VD Ravnarp Invest AB. Tidigare befattningar bl a vice VD TietoEnator och SAAB AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jacobi Carbons AB och Ravnarp Invest AB. Styrelseledamot i Ascom Holding AG, Diamorph AB och Litorina Kapital 2001 AB.

Aktieinnehav: 0 st. Utbildning: Civilingenjör. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

Stefan Widén, född 1959. Byggde under 1990-talet upp företaget XOR, affärssystem, som såldes till Visma 2004. Stefan driver idag Rexor, utveckling av affärssystem. Ledamot i Swedish Software.

Aktieinnehav: 0 st. Styrelseledamot sedan maj 2014. Utbildning: Ekonom/EFL. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

 

Fredrik Svedberg, född 1969. Styrelseledamot sedan november 2009.
Är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998. Fredrik har sedan 2001 erfarenhet från styrelsearbete inom mjukvarusektorn och är för närvarande styrelseledamot för LogTrade BarLink AB.

Aktieinnehav: 1 476 864 st gm bolag. Utbildning: Ekonom. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare