FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Styrelse

Hans Krantz, född 1957. Styrelseordförande sedan november 2009. Hans är civilekonom och har under de senaste 10 åren erfarenhet från styrelsearbete i olika mjukvarubolag. Hans är för närvarande styrelseordförande i LogTrade BarLink AB och har varit rådgivare till några av de största institutionella investerarna i Sverige avseende investeringar inom teknologisektorn.

Aktieinnehav: 2 681 555 gm bolag. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare.

 

 

Bengt-Arne Molin, född 1958. Styrelseledamot sedan maj 2020. Är verksam som oberoende konsult med fokus på affärsutveckling inom informations- och kommunikationsteknologi. Har förnärvarande andra styrelseuppdrag utöver Generic i  B A Molin AB, Katam Technologies AB, Auricula AB, Anyfi Networks AB, Malvacom AB. Tidigare karriär hos bl.a. Axis Communication, Sony Ericsson och Sony Mobile som CTO, utvecklingschef och VD.

Aktieinnehav: 6 730 st. Utbildning: Teknologie doktor. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

Kent-Åke Jönsson, född 1951. Styrelseledamot sedan maj 2009. VD Ravnarp Invest AB. Tidigare befattningar bl a vice VD TietoEnator och SAAB AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ravnarp Invest AB och Ryds Båtar AB.

Aktieinnehav: 0 st. Utbildning: Civilingenjör. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

 

Stefan Widén, född 1959. Byggde under 1990-talet upp företaget XOR, affärssystem, som såldes till Visma 2004. Stefan driver idag Rexor, utveckling av affärssystem. Ledamot i Swedish Software.

Aktieinnehav: 0 st. Styrelseledamot sedan maj 2014. Utbildning: Ekonom/EFL. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

 

Erik Ivarsson, född 1992. Styrelseledamot sedan maj 2022. Anställd av Investmentbolaget Grenspecialisten sedan 2018 som analytiker och förvaltare med fokus på noterade bolag.

Aktieinnehav: 4 000 st. Utbildning: Ekonom (MSc Economics, Lunds Universitet). Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare, beroende i förhållande till större aktieägare.