FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Presskontakt

För ytterligare information om koncernen eller de i koncernen ingående bolagen kontakta:

Jonas Jegerborn
VD och Koncernchef
jonas.jegerborn@generic.se

Anders Hansson
CFO och ansvarig för Investor Relations
anders.hansson@generic.se

Telefon växel: 08-601 38 00