FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Finansiell information

Avsnittet Finansiell Information består av information om aktien samt ekonomiska fakta om bolaget. Här finns även möjlighet att ladda ner bolagets årsredovisningar och rapporter.

  • Aktien för Generic Sweden AB (publ) handlas från och med 17 november 2008 på
    First North, under kortnamnet GENI.
    Viktig information om Nasdaq First North: Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som igår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterad bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Advicer som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.
  • Under perioden 30 oktober 2006 – 14 november 2008 handlades aktien på NGM.
  • Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50.

För ytterligare finansiell information om koncernen eller de i koncernen ingående bolagen kontakta:

Jonas Jegerborn
VD och Koncernchef
jonas.jegerborn@generic.se

Anders Hansson
CFO och ansvarig för Investor Relations
anders.hansson@generic.se

Telefon växel: 08-601 38 00