LÖSNINGAR

Smarta lösningar för pricksäkra meddelanden

Pricksäkra meddelanden löser många problem för flera branscher. Stärk kunders eller medarbetares engagemang genom smarta SMS- och meddelandetjänster, anpassade till dina behov.

GENERIC-Losningar-Marknadsforing-Page-2-1146x752-sms-meddelanden

Hur bygger du relationer med kunderna?

Att nå ut med rätt budskap till rätt person och vid rätt tillfälle är kärnan i marknadsföring. Dina kunder möter varje minut mängder av budskap från olika källor, kommersiella, privata och sociala.

Hur ska du nå fram i mängden? Läs mer om lösningar för marknadsföring.

GENERIC-Losningar-Page-2-krismeddelanden-1146x752-sms-meddelanden

Hur kommunicerar du i kris?

Kommunikation är avgörande för hur effektivt en organisation hanterar en kris. Rätt personer ska nås med rätt information och vid rätt tidpunkt och kommunikationen måste vara pålitlig.

Har din organisation en strategi för kriskommunikation? Läs mer om lösningar för kriskommunikation.

GENERIC-Losningar-Larmhantering-Page-1-1146x752-aldre-larmar-automatiskt

Är du helt säker på att larmen når fram?

Larm av olika slag är kritiska för många verksamheter. Det kan handla om liv och död, men också om maskiner eller system som behöver åtgärdas för att inte förlora pengar på driftstörningar.

Det finns mycket att vinna på att automatisera hela eller delar av larmflödet. Läs mer om larmhantering.

Lägger du för mycket tid på att jaga folk?

Att ha rätt bemanning är en utmaning för dig som arbetar i en personaltät verksamhet. Nå de du behöver, när du behöver dem, samtidigt som dina medarbetare känner frihet att själva påverka situationen. Läs mer om lösningar för bemanning.

GENERIC-Losningar-Bemanning-Page-1-1146x752-na-vikarier
GENERIC-Losningar-Aviseringar-Page-2-1146x752-leveransaviseringar

Kommer dina kunder ihåg dig?

Automatiserade system för leveransaviseringar och bokningar av tjänster har flera fördelar. Systemen ser pricksäkert till att dina kunder kommer ihåg vad de ska göra. Det minskar risken för ofrivilliga returer eller uteblivna besök. Läs mer om lösningar för aviseringar.

 

Vet du vad folk tycker om dig?

För att få reda på vad kunder tycker om ditt erbjudande måste du fråga. Ett problem idag är mängden undersökningar som konsumenten uppmanas att svara på. Alla vill veta men få vill lägga tid på att berätta. Textmeddelanden ger respons direkt. Läs mer om lösningar för undersökningar.

GENERIC-Losningar-Undersokning-Page-1-1146x752-kundundersokning
”

Generic är experter på kommunikation, alltid lätta att nå och hjälper gärna till. De flexibla tjänsterna passar våra behov.

Jonas Nygård, säljchef Icecon AB
”

Vi har en snabb och personlig kontakt med kunderna. Det är en väldigt kostnadseffektiv marknadsföring.

Henrik Anderberg, Butikschef, Born Fashion
”

Vi behöver inte lägga ner arbete på att vidareutveckla SMS-delen. Vi kan rida på Generics kompetens.

Kristofer Browall, Key Account Manager, Cub Business Systems AB