EasyPark

“Alla använder inte smartphones så SMS-parkering är ett viktigt erbjudande för oss.”

EasyPark Group är aktiva i parkeringsbranschen sedan mer än 20 år. Kraftig tillväxt har präglat företagets historia, i synnerhet efter att smartphones revolutionerade vardagen. Idag finns EasyPark Group över stora delar av världen, i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet med Generic inleddes 2019.

— EasyPark förenklar parkeringsvardagen för miljontals bilister, med ambitionen att göra städer grönare och mer levande, säger Robert Petersen, Head of Migration & Market Transformation på EasyPark Group.

— Vi hjälper bilförare hitta och hantera parkering samt ladda sin elbil, samtidigt som vi hjälper städer kartlägga trafikmönster och med det som grund utveckla stadens parkeringspolicy.

EasyPark var tidigt ute med digitaliserade parkeringslösningar, exempelvis SMS-parkering, innan det fanns appar. Tjänsten är fortfarande populär och förmodligen den som överlevt längst bland alla digitala möjligheter att hantera sin parkering. EasyParks SMS-parkering har varit en del av produktutbudet både i Sverige och internationellt sedan 2006.

Robert, vad använder EasyPark Generics tjänster till?

— Genom Generic kan vi erbjuda våra kunder en efterfrågad och mycket konkurrenskraftig lösning för SMS-parkering, utan att det kostar kunden eller staden orimligt mycket.

Vilka problem har tjänsten löst för er?

— Alla använder inte smartphones, och vissa föredrar att skicka ett SMS istället för att använda en app. Här hjälper Generic oss med en väldigt bra lösning, och ett viktigt erbjudande tilll våra kunder.

Vilka mervärden medför Generics tjänster för er och era kunder?

— SMS-parkering är populärt bland kunder vars behov inte är så frekvent, eller hos de som inte är så vana vid att använda mobilappar. Vi tycker att fler städer bör erbjuda SMS-parkering för att underlätta för invånarna att hantera sin parkering.

Varför valde ni Generic som leverantör?

— Generic erbjöd stor flexibilitet och visade på stor vilja att göra det lilla extra, istället för att enbart erbjuda standardiserade lösningar.

Vad var viktigt vid val av leverantör?

— Generics kompetenta team ingav förtroende och kunde snabbt leverera det vi behövde. Vi har en långsiktig relation med Generic och för kontinuerliga samtal om nya möjligheter för vårt samarbete.

Till sist Robert, vad tycker du är det bästa med Generic?

— Generic är en partner som alltid bara är ett telefonsamtal bort. Vare sig uppgiften rör Nya Zeeland, USA, Europa eller Nyköping så kan vi räkna med att få snabb hjälp. Det skapar tillit till Generic som partner, vilket vi tycker är en av de absolut viktigaste grundpelarna i ett samarbete.

DELA MED DIG AV OSS!