MINICALL

När ditt meddelande måste nå fram

Oslagbar leveranssäkerhet och täckning för larm och kritiska meddelanden. Minicall är marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal.

 

GENERIC-Tjanster-minicall-Page-1146x752-emergency-call

Överlägsen tillförlitlighet när meddelandet måste fram i tid

Meddelanden når mottagaren inom 15 sek utan att fastna i nätet. Användare med Minicall och övriga kanaler når över 99.9% i tillförlitlighet.

Prislista Minicall

GENERIC-Tjanster-minicall-Page-1146x752-low-frequence-national-coverage

Nationell täckning med bra genomträngning

Tack vare låg frekvens (ca 170 MHz) har Minicall utmärkt genomträngningsförmåga i t.ex. stora hus, under mark och industrimiljö.

GENERIC-Tjanster-minicall-Page-1146x752-Duplicerad-larmkanal-ett-nummer-flera-mottagare

Duplicerad larmkanal, ett nummer, flera mottagare

Med ett eget och oberoende nät uppfyller systemet kravet för de som behöver oberoende larmkanaler.

Eftersom Minicall bygger på broadcastteknik går det att nå många mottagare med samma meddelande mycket effektivt.

GENERIC-Tjanster-minicall-Page-1146x752-stralningsfri--kan-anvandas-i-kansliga-miljoer-

Strålningsfri

Minicall utsänder ingen radiostrålning och kan därför användas i känsliga miljöer som t.ex. sjukhus och datacentraler. Jämfört med en mobiltelefon har en Minicall-mottagare försumbart SAR-värde*, vilket beskriver den effekt som absorberas av kroppen genom strålning från närbelägen sändare. En Minicallmottagare består endast av en mottagare och tar emot de signaler den är avsedd för och därför alstrar den ingen mätbar strålning som kroppen kan absorbera.

”

Generic är experter på kommunikation, alltid lätta att nå och hjälper gärna till. De flexibla tjänsterna passar våra behov.

Jonas Nygård, säljchef Icecon AB
”

Vi har en snabb och personlig kontakt med kunderna. Det är en väldigt kostnadseffektiv marknadsföring.

Henrik Anderberg, Butikschef, Born Fashion
”

Vi behöver inte lägga ner arbete på att vidareutveckla SMS-delen. Vi kan rida på Generics kompetens.

Kristofer Browall, Key Account Manager, Cub Business Systems AB