september 4, 2014

Nätförstärkande åtgärder

Med start under hösten 2014 kommer Generic Mobile tillsammans med underleverantörer att byta ut den ålderstigna transmissionen till basstationer för Minicalltjänsten. Genom att gå över till en mer modern IP-baserad teknik i distributionsnätet ser Generic Mobile att det skapas möjligheter för bättre driftsäkerhet, högre tillgänglighet och större flexibilitet.

Med start i september kommer pilotinstallationer att genomföras. Därefter tar en period med tester vid innan det större arbetet med att byta transmission till samtliga basstationer påbörjas. Tester sker i första hand i och kring Arvidsjaur, Luleå, Munksund, Måttsund, Rosvik och Älvsbyn. Ni är välkomna att kontakta Kundtjänst, tfn 020-31 00 41, i de fall ni har frågor eller av annan anledning tror er uppleva förändrad kvalitet.

Det stora arbetet med att byta teknik kommer därefter att ske löpande fram till och med halvårsskiftet 2015, då vi planerar att kunna slutföra arbetet. Här på hemsidan kommer vi löpande under arbetet att informera om vilka orter som berörs.

DELA MED DIG AV OSS!