FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2019 13 feb 2020
Rapport för första kvartalet 2020 13 maj 2020
Årsstämma 2020 13 maj 2020
Rapport för andra kvartalet 2020 21 augusti 2020
Rapport för tredje kvartalet 2020 13 november 2020