FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2022 16 februari 2023
Årsstämma 16 maj 2023
Rapport för första kvartalet 2023 16 maj 2023
Rapport för andra kvartalet 2023 24 augusti 2023
Rapport för trejde kvartalet 2023 16 november 2023