FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Kalendarium

Rapport för första kvartalet 2024 15 maj 2024, kl 16:00
Årsstämma 15 maj 2024
Rapport för andra kvartalet 2024 22 augusti 2024, kl 07:00
Rapport för tredje kvartalet 2024 14 november 2024, kl 07:00
Bokslutskommuniké 2024 13 februari 2025 kl 07:00
Rapport för första kvartalet 2025 15 maj 2025, efter kl 16:00
Årsstämma 15 maj 2025