FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Kalendarium

Rapport för tredje kvartalet 2021 18 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022
Årsstämma 2022 18 maj 2022
Rapport för första kvartalet 2022 18 maj 2022
Rapport för andra kvartalet 2022 25 augusti 2022