FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2023 15 februari 2024
Publicering av Årsredovisning 2023 24 april 2024
Rapport för första kvartalet 2024 15 maj 2024
Årsstämma 15 maj 2024
Rapport för andra kvartalet 2024 21 augusti 2024
Rapport för tredje kvartalet 2024 14 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 13 februari 2025