FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Insynshandel

Förteckning över personer med insynsställning och förändring i innehav

Handel på First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är Generic AB enligt regelverket på First North, skyldigt att föra en förteckning över personer med insynsställning med angivande av det innehav de har anmälningsskyldighet för och förändringar i detta innehav.

Personer med insyn
Styrelse Aktier
Hans Krantz Styrelseordförande 2 681 555
Erik Ivarsson Styrelseledamot 4 000
Stefan Widén Styrelseledamot 0
Kent-Åke Jönsson Styrelseledamot 0
Bengt-Arne Molin Styrelseledamot 6 730
Ledande befattningshavare Aktier
Jonas Jegerborn Koncernchef och VD Generic 180 986
Susanne Lundin CFO & IR ansvarig 0
Magnus Rasmusson CTO 2 840
Gustav Molander CCO 11 821
Madelene Persson Marknadschef 1 830
Övriga Aktier
Christian Lamrin Revisor, PricewaterhouseCoopers AB 0
Martin Gren Större aktieägare 2 912 899*

* Martin Gren genom bolag och familj

Förändringar fram till 2022-06-30
Datum Namn Förändring Kommentar
2022-06-28 Jonas Jegerborn -120 000 Aktier
2022-04-13 Magnus Rasmusson +280 Aktier
2022-03-29 Madelene Persson +300 Aktier
2022-03-01 Gustav Molander +834 Aktier
2022-03-01 Magnus Rasmusson +400 Aktier
2022-02-28 Madelene Persson +530 Aktier
2022-01-05 Fredrik Svedberg -40 984 Aktier
2021-11-22 Fredrik Svedberg -29 581 Aktier
2021-09-02 Hans Krantz -300 000 Aktier
2021-08-27 Jonas Jegerborn -121 000 Aktier
2021-08-27 Fredrik Svedberg -200 000 Aktier
2021-07-02 Fredrik Svedberg -25 263 Aktier
2021-06-15 Fredrik Svedberg -4 675 Aktier
2021-06-14 Fredrik Svedberg -7 672 Aktier
2021-06-11 Fredrik Svedberg -8 740 Aktier
2021-03-26 Fredrik Svedberg -300 000 Aktier
2020-11-26 Jonas Jegerborn +307 300 Aktier
2020-11-26 Hans Krantz -153 650 Aktier
2020-11-26 Fredrik Svedberg -153 650 Aktier
2020-11-23 Grenspecialisten +292 614 Aktier
2020-11-23 Jonas Jegerborn -292 614 Aktier
2020-11-23 Jonas Jegerborn +307 300 Aktier
2020-11-23 Grenspecialisten -307 300 Aktier
2020-11-23 Fredrik Svedberg -200 000 Aktier
2020-08-24 Bengt-Arne Molin +6 730 Aktier
2020-08-21 Fredrik Svedberg gm bolag +23 146 Aktier
2020-03-23 Fredrik Svedberg gm bolag +1 112 285 Aktier
2020-03-23 Hans Krantz gm bolag +1 112 285 Aktier
2020-03-23 HF Förvaltning i Malmö AB -2 224 570 Aktier
2020-03-18 Niclas Granholm +2 000 Aktier
2019-09-12 Fredrik Svedberg gm bolag -437 972 Aktier
2019-07-17 Fredrik Svedberg gm bolag – 820 379 Aktier
2019-07-01 Martin Gren gm bolag + 400 000 Aktier
2019-07-01 Fredrik Svedberg gm bolag – 400 000 Aktier
2019-07-01 Fredrik Svedberg gm bolag + 1 900 000 Aktier
2019-07-01 Hans Krantz gm bolag + 1 900 000 Aktier
2019-07-01 HF Förvaltning i Malmö AB  – 3 800 000 Aktier
2019-01-08 Jonas Jegerborn + 50 000 Aktier
2019-01-08 Martin Gren gm bolag och familj – 50 000 Aktier
2018-04-10 Jonas Jegerborn + 50 000 Aktier
2018-04-10 HF Förvaltning i Malmö AB – 50 000 Aktier
2014-02-28 LMK Ventures AB, P Ragnarsson + 144 060 Aktier
2014-02-28 Nocroc Ventures AB, P Ragnarsson – 144 060 Aktier
2012-12-19 Fredrik Svedberg + 122 920 Aktier
2012-12-19 Hans Krantz + 122 920 Aktier
2012-12-19 Krantz Svedberg Förvaltnings AB – 245 840 Aktier
2011-04-01 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 100 000 Aktier
2010-06-07 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 205 000 Aktier
2010-06-04 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 25 000 Aktier
2010-06-03 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 44 000 Aktier
2010-05-26 Peter Ragnarsson + 144 060 Aktier
2010-05-26 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 178 260 Aktier
2010-05-17 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 53 580 Aktier
2010-03-22 Krantz Svedberg Förvaltnings AB – 450 000 Aktier
2010-02-25 Krantz Svedberg Förvaltnings AB – 250 000 Aktier
2010-02-23 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 250 000 Aktier
2009-12-28 Kenneth Monthan + 153 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-22 Krantz Svedberg Förvaltning AB + 3 326 555 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-14 Peter Thysell + 4 985 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-14 Stig-Arne Larsson + 220 000 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-14 Stig-Arne Larsson + 1 090 Aktier
2009-12-09 Krantz Svedberg Förvaltning AB – 25 000 Aktier **
2009-11-27 Krantz Svedberg Förvaltning AB + 1 715 966 Teckningsrätter
2009-11-17 Rickard Asp – 10 000 Aktier
2009-11-16 Kenneth Monthan + 5 000 Aktier
2009-11-12 Kenneth Monthan + 7 220 Aktier
2009-11-09 Kenneth Monthan + 4 658 Aktier
2009-11-06 Peder Svenman – 946 001 Aktier
2009-11-06 Hans Nilsson – 928 801 Aktier
2009-11-06 Arne Lindberg – 515 313 Aktier
2009-11-06 Krantz Svedberg Förvaltning AB + 2 838 015 Aktier
2009-08-28 Göran Tuvstedt + 9 000 Aktier
2009-05-18 Stig-Arne Larsson + 6 000 Aktier