FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Insynshandel

Förteckning över personer med insynsställning och förändring i innehav

Personer med insyn
Styrelse Aktier
Hans Krantz Styrelseordförande 2 681 555
Erik Ivarsson Styrelseledamot 14 000
Stefan Widén Styrelseledamot 0
Kent-Åke Jönsson Styrelseledamot 0
Bengt-Arne Molin Styrelseledamot 6 730
Ledande befattningshavare Aktier
Jonas Jegerborn Koncernchef och VD Generic 180 986
Susanne Lundin CFO & IR ansvarig 0
Magnus Rasmusson CTO 2 840
Gustav Molander CCO 11 821
Madelene Persson Marknadschef 1 830
Övriga Aktier
Christian Lamrin Revisor, PricewaterhouseCoopers AB 0
Martin Gren Större aktieägare 3 010 000*

* Martin Gren genom bolag och familj