FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är en högteknologisk aktör inom meddelanden för alla typer av användningsområden. Företaget grundades 1993 och har en gedigen bakgrund inom säker kommunikation under extrema förhållanden.

Insynshandel

Förteckning över personer med insynsställning och förändring i innehav

Handel på First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är Generic AB enligt regelverket på First North, skyldigt att föra en förteckning över personer med insynsställning med angivande av det innehav de har anmälningsskyldighet för och förändringar i detta innehav.

Personer med insyn
Styrelse Aktier
Hans Krantz Styrelseordförande 2 022 920*
Fredrik Svedberg Styrelseledamot 802 541*
Stefan Widén Styrelseledamot 0
Kent-Åke Jönsson Styrelseledamot 0
Niclas Granholm Styrelseledamot 0
Ledande befattningshavare Aktier
Jonas Jegerborn Koncernchef och VD Generic 100 000
Anders Hansson CFO & IR ansvarig 0
Övriga Aktier
Christian Lamrin Revisor, PricewaterhouseCoopers AB 0
Martin Gren Större aktieägare 2 891 585**

* Hans Krantz och Fredrik Svedberg äger även 2 224 570 aktier i gemenast ägt bolag .
** Martin Gren genom bolag och familj

Förändringar
Datum Namn Förändring Kommentar
2019-07-17 Fredrik Svedberg gm bolag – 820 379 Aktier
2019-07-01 Martin Gren gm bolag + 400 000 Aktier
2019-07-01 Fredrik Svedberg gm bolag – 400 000 Aktier
2019-07-01 Fredrik Svedberg gm bolag + 1 900 000 Aktier
2019-07-01 Hans Krantz gm bolag + 1 900 000 Aktier
2019-07-01 HF Förvaltning i Malmö AB  – 3 800 000 Aktier
2019-01-08 Jonas Jegerborn + 50 000 Aktier
2019-01-08 Martin Gren gm bolag och familj – 50 000 Aktier
2018-04-10 Jonas Jegerborn + 50 000 Aktier
2018-04-10 HF Förvaltning i Malmö AB – 50 000 Aktier
2014-02-28 LMK Ventures AB, P Ragnarsson + 144 060 Aktier
2014-02-28 Nocroc Ventures AB, P Ragnarsson – 144 060 Aktier
2012-12-19 Fredrik Svedberg + 122 920 Aktier
2012-12-19 Hans Krantz + 122 920 Aktier
2012-12-19 Krantz Svedberg Förvaltnings AB – 245 840 Aktier
2011-04-01 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 100 000 Aktier
2010-06-07 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 205 000 Aktier
2010-06-04 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 25 000 Aktier
2010-06-03 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 44 000 Aktier
2010-05-26 Peter Ragnarsson + 144 060 Aktier
2010-05-26 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 178 260 Aktier
2010-05-17 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 53 580 Aktier
2010-03-22 Krantz Svedberg Förvaltnings AB – 450 000 Aktier
2010-02-25 Krantz Svedberg Förvaltnings AB – 250 000 Aktier
2010-02-23 Krantz Svedberg Förvaltnings AB + 250 000 Aktier
2009-12-28 Kenneth Monthan + 153 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-22 Krantz Svedberg Förvaltning AB + 3 326 555 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-14 Peter Thysell + 4 985 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-14 Stig-Arne Larsson + 220 000 BTA (omv. till aktier 2010-01-12)
2009-12-14 Stig-Arne Larsson + 1 090 Aktier
2009-12-09 Krantz Svedberg Förvaltning AB – 25 000 Aktier **
2009-11-27 Krantz Svedberg Förvaltning AB + 1 715 966 Teckningsrätter
2009-11-17 Rickard Asp – 10 000 Aktier
2009-11-16 Kenneth Monthan + 5 000 Aktier
2009-11-12 Kenneth Monthan + 7 220 Aktier
2009-11-09 Kenneth Monthan + 4 658 Aktier
2009-11-06 Peder Svenman – 946 001 Aktier
2009-11-06 Hans Nilsson – 928 801 Aktier
2009-11-06 Arne Lindberg – 515 313 Aktier
2009-11-06 Krantz Svedberg Förvaltning AB + 2 838 015 Aktier
2009-08-28 Göran Tuvstedt + 9 000 Aktier
2009-05-18 Stig-Arne Larsson + 6 000 Aktier