FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2022-09-30 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 3 010 000 24,49%
Hans Krantz gm bolag 2 681 555 21,82%
John Löfström 799 243 6,50%
State Street Bank and Trust Co 728 151 5,92%
JCE Asset Management AB 589 679 4,80%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 397 780 3,24%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Västsvenska Systembyggen AB 225 000 1,83%
CBSG-CTSL 190 000 1,55%
Jonas Jegerborn 180 986 1,47%
Micka Lin 135 384 1,10%
JP Morgan Chase Bank N.A. 126 528 1,03%
Superbus 117 000 0,95%
Fredrik Svedberg gm bolag 113 763 0,93%
Arne Lindberg 98 000 0,80%
Övriga aktieägare 2 648 501 21.55%Totalt 12 292 020 100%