FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2023-12-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 3 010 000 24,49%
Hans Krantz gm bolag 2 681 555 21,82%
John Löfström 860 688 7,00%
JCE Asset Management AB 589 679 4,80%
Enter Småbolagsfond 543 466 4,42%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 470 613 3,83%
State Street Bank and Trust Co 392 368 3,19%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Västsvenska Systembyggen AB 225 000 1,83%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 215 014 1,57%
CBSG-CTSL 190 000 1,75%
Jonas Jegerborn 180 986 1,47%
JP Morgan Chase Bank N.A. 133 160 1,08%
Superbus 117 000 0,95%
Jan Jensen 94 000 0,76
Övriga aktieägare 2 265 814 18,43%Totalt 12 292 020 100%