FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2021-03-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Hans Krantz gm bolag 2 981 555 24,26%
Martin Gren gm bolag och familj 2 876 899 23,40%
Fredrik Svedberg gm bolag 846 350 6,89%
JCE Asset Management AB 589 679 4,80%
John Löfström 491 480 4,00%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 435109 3,54%
Jonas Jegerborn 421 986 3,43%
JP Morgan Chase Bank N.A. 368 793 3,00%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Västsvenska Systembyggen AB 200 000 1,63%
CBSG-CTSL 187 266 1,52%
Tobias Järvström 154 851 1,26%
Jan Lund-Jensen 127 719 1,04%
Arne Lindberg 127 000 1,03%
Micka Lin 126 272 1,03%
Övriga aktieägare 2 107 061 17.14%Totalt 12 292 020 100%