FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är en högteknologisk aktör inom meddelanden för alla typer av användningsområden. Företaget grundades 1993 och har en gedigen bakgrund inom säker kommunikation under extrema förhållanden.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2019-08-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 2 891 585 23,52%
HF Förvaltning AB 1) 2 224 570 18,10%
Hans Krantz gm bolag 2 022 920 16,46%
Fredrik Svedberg gm bolag 802 541 6,53%
John Löfström 377 911 3,07%
Kjell Arvidsson 280 000 2,28%
JPM Chase NA 278 603 2,27%
Tobias Järvström 276 658 2,25%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 255 827 2,08%
Arne Lindberg 237 000 1,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 206 969 1,68%
Jan Lund-Jensen 172 520 1,40%
Superbus, Aktiebolaget 117 000 0,95%
Försäkrings AB Skandia 109 342 0,89%
Jonas Jegerborn 100 000 0,81%

1) HF Förvaltning AB ägs till lika delar av Hans Krantz och Fredrik Svedberg.