FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2021-09-30 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 2 912 899 23,70%
Hans Krantz gm bolag 2 681 555 21,82%
State Street Bank and Trust Co 700 000 5,69%
John Löfström 612 000 4,98%
Fredrik Svedberg gm bolag 600 000 4,88%
JCE Asset Management AB 589 679 4,80%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 433 628 3,53%
Jonas Jegerborn 300 986 2,45%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
JP Morgan Chase Bank N.A. 185 010 1,51%
Västsvenska Systembyggen AB 200 000 1,63%
CBSG-CTSL 190 000 1,55%
Micka Lin 135 384 1,10%
Superbus 117 000 0,95%
Arne Lindberg 98 000 0,80%
Övriga aktieägare 2 285 879 18.06%Totalt 12 292 020 100%