FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2020-12-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Hans Krantz gm bolag 2 981 555 24,26%
Martin Gren gm bolag och familj 2 876 899 23,40%
Fredrik Svedberg gm bolag 1 146 350 9,33%
JPM Chase NA 474 885 3,86%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 459 661 3,74%
John Löfström 442 667 3,60%
Jonas Jegerborn 421 986 3,43%
JCE Asset Management AB 252 307 2,05%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Västsvenska Systembyggen AB 195 000 1,59%
CBSG-CTSL 178 987 1,46%
Tobias Järvström 154 667 1,26%
Jan Lund-Jensen 127 719 1,04%
Arne Lindberg 127 000 1,03%
Superbus, Aktiebolaget 117 000 0,95%
Övriga aktieägare 2 085 337 16.79%Totalt 12 292 020 100%