FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2020-09-30 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Hans Krantz gm bolag 3 135 205 25,51%
Martin Gren gm bolag och familj 2 891 585 23,52%
Fredrik Svedberg gm bolag 1 476 854 12,01%
JPM Chase NA 573 154 4,66%
John Löfström 470 321 3,83%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 454 460 3,70%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Tobias Järvström 190 243 1,55%
Västsvenska Systembyggen AB 150 000 1,22%
Jan Lund-Jensen 127 719 1,04%
Arne Lindberg 127 000 1,03%
Superbus, Aktiebolaget 117 000 0,95%
Försäkrings AB Skandia 105 402 0,86%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 102 504 0,83%
Jonas Jegerborn 100 000 0,81%
Övriga aktieägare 1 997 427 16.2%Totalt 12 292 020 100%