FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är en högteknologisk aktör inom meddelanden för alla typer av användningsområden. Företaget grundades 1993 och har en gedigen bakgrund inom säker kommunikation under extrema förhållanden.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2019-09-30 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 2 891 585 23,52%
HF Förvaltning AB 1) 2 224 570 18,10%
Hans Krantz gm bolag 2 022 920 16,46%
JPM Chase NA 563 560 4,58%
John Löfström 421 596 3,43%
Fredrik Svedberg gm bolag 364 569 2,97%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 326 895 2,66%
Kjell Arvidsson 280 000 2,28%
Tobias Järvström 276 658 2,25%
Arne Lindberg 237 000 1,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 205 333 1,67%
Jan Lund-Jensen 172 520 1,40%
Superbus, Aktiebolaget 117 000 0,95%
Försäkrings AB Skandia 106 042 0,86%
Jonas Jegerborn 100 000 0,81%

1) HF Förvaltning AB ägs till lika delar av Hans Krantz och Fredrik Svedberg.