FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2020-06-30 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Hans Krantz gm bolag 3 135 205 25,51%
Martin Gren gm bolag och familj 2 891 585 23,52%
Fredrik Svedberg gm bolag 1 476 854 12,01%
JPM Chase NA 563 560 4,58%
John Löfström 432 513 3,52%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 410 259 3,34%
Tobias Järvström 267 400 2,18%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Jan Lund-Jensen 172 520 1,40%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 168 988 1,37%
Västsvenska Systembyggen AB 145 000 1,18%
Arne Lindberg 127 000 1,03%
Superbus, Aktiebolaget 117 000 0,95%
Försäkrings AB Skandia 106 686 0,87%
Jonas Jegerborn 100 000 0,81%