FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är en högteknologisk aktör inom meddelanden för alla typer av användningsområden. Företaget grundades 1993 och har en gedigen bakgrund inom säker kommunikation under extrema förhållanden.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2019-03-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Hans Krantz och Fredrik Svedberg gm bolag 6 250 410 50,85%
Martin Gren gm bolag och familj 2 514 385 20,46%
Kjell Arvidsson 280 000 2,28%
Tobias Järvström 276 058 2,25%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 252 062 2,05%
Arne Lindberg 237 000 1,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 192 543 1,57%
Jan Lund-Jensen 172 520 1,40%
Superbus, Aktiebolaget 117 000 0,95%
Försäkrings AB Skandia 110 951 0,90%
Jonas Jegerborn 100 000 0,81%