FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2019-12-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 2 891 585 23,52%
HF Förvaltning AB 1) 2 224 570 18,10%
Hans Krantz gm bolag 2 022 920 16,46%
JPM Chase NA 563 560 4,58%
John Löfström 438 139 3,56%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 377 951 3,07%
Fredrik Svedberg gm bolag 364 569 2,97%
Tobias Järvström 276 658 2,25%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Arne Lindberg 237 000 1,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 203 795 1,66%
Jan Lund-Jensen 172 520 1,40%
Superbus, Aktiebolaget 117 000 0,95%
Försäkrings AB Skandia 109 542 0,89%
Jonas Jegerborn 100 000 0,81%

1) HF Förvaltning AB ägs till lika delar av Hans Krantz och Fredrik Svedberg.