FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2023-06-30 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 3 010 000 24,49%
Hans Krantz gm bolag 2 681 555 21,82%
John Löfström 897 500 7,30%
JCE Asset Management AB 589 679 4,80%
Enter Småbolagsfond 543 466 3,42%
State Street Bank and Trust Co 523 595 4,26%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 430 648 3,50%
Kjell Arvidsson 250 000 2,03%
Västsvenska Systembyggen AB 225 000 1,83%
CBSG-CTSL 190 000 1,55%
Jonas Jegerborn 180 986 1,47%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 171 302 1,39%
Micka Lin 135 384 1,10%
JP Morgan Chase Bank N.A. 132 148 1,08%
Superbus 117 000 0,95%
Övriga aktieägare 2 213 758 18,01%Totalt 12 292 020 100%