In English
2017-06-19

Generic Systems har tecknat ramavtal med PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post.

Generic Systems har nyligen tecknat ramavtal med PTS avseende kvalitativa utredningar med inriktning på teknik och funktion hos olika kommunikationstjänster. Ramavtalet är på 1 år med option på förlängningar, totalt 4 år. 

Generic Systems har haft tidigare ramavtal med PTS och ser fram emot fortsatt samarbete.

För mer information om Generic Systems och vad vi kan erbjuda just er, kontakta oss gärna på info@generic.se