In English

Aktuellt

Generic Systems har tecknat ramavtal med PTS

19 juni - Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Generic Systems har nyligen tecknat ramavtal med PTS avseende kvalitativa utredningar med inriktning på teknik och funktion hos olika kommunikationstjänster.

Generic Systems profilerar sig på Karlskronas näringslivsdagar >>

07 november - För första gången var Generic Systems Sweden AB en av utställarna och företaget representerades av det lokala kontoret inom enheten för försvarslogistik.