In English

Konceptualisera – Realisera

 Utveckla det du inte trodde var möjligt och ge dina produkter ny kraft genom att utnyttja IT på nya sätt.

Vi erbjuder utveckling av intelligenta produkter med innehåll av elektronik och programvara. Vårt mål är att du som kund skall kunna vara innovativ och realisera dina idéer.

Vårt fokus ligger på kvalitet, utvecklingstid och kostnad. Vi erbjuder kompletta projektteam eller enskilda specialister som kan arbeta antingen på plats hos dig eller i våra egna lokaler.

Vi arbetar med utveckling av mjukvara och elektronik. Tyngdpunkten ligger på applikationsutveckling och utveckling av inbyggda system. Kärnan i erbjudandet är kravhantering och systemarkitektur under tidiga projektfaser, projektledning, systemutveckling och integration under projektets implementeringsfas samt testledning, test och validering i slutfasen. Vi har en gedigen erfarenhet av praktisk realisering av tekniska tillämpningar kombinerat med djup teoretisk kunskap om tekniken och jobbar ofta under rigorös kommersiell sekretess och försvarssekretess.

Vi har experter inom följande områden:

  • Sensornära tillämpningar
  • RF- och mikrovågsteknik
  • Signalbehandling och bildanalys
  • Inbyggda system, hårdvarunära mjukvaruutveckling och realtidsoperativsystem
  • Applikationsutveckling för Windows och Linux, t.ex. C#, .NET, C++ och Java

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Systemdefinition och kravhantering
  • Projektledning
  • Mjukvaruutveckling
  • Hårdvaruutveckling
  • Testning

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Fredrik de Try, fredrik.detry@generic.se (08- 601 38 00) om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.