In English

Seminarier och publikationer

2014

Seminarium om öppna data i Karlskrona

Generic bjuder in till seminarium om öppna data i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Netport Science Park den 23 oktober.

Öppna data – vad är nyttan och hur gör man?

Står ni inför beslutet att påbörja en satsning på öppna data och vill ha konkreta tips på hur man kan gå till väga för att genomföra ett projekt?

Flera myndigheter har startat sitt arbete för att tillgängliggöra öppna data och aktiviteten ökar i landet. I detta seminarium kommer olika sätt att se på nyttan med öppna data presenteras utifrån exempel i Sverige och internationellt. Dessutom kommer även ett enkelt sätt att starta och organisera ett öppna data-projekt presenteras.

Föreläsare är Ola Eriksson, konsult inom e-förvaltning och öppna data på Generic Systems AB.

Seminarieinbjudan >>


Generic arrangerar Forum öppna data tillsammans med VINNOVA 5 maj

VINNOVA och Generic Systems Sweden AB bjuder in till forummöte om öppna data. Forumet är öppet för alla som har öppna data på sin agenda.

Generic har skrivit en nulägesanalys för öppna data i Sverige. Syftet är att ta fram underlag för en bedömning av nuläget inklusive en analys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen inom området.

Välkomna med anmälan på följande länk:

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2014/140505-Oppna-data/


Ny rapport om öppna data i samarbete med Vinnova
Generic har genomfört en nulägesanalys för det snabbväxande området för öppna data som har publicerats i rapporten ”Öppna data 2014 – Nulägesanalys” i samarbete med VINNOVA.

Rapporten omfattar en analys av följande områden:

  • Aktörer inom öppna data
  • Möjliga affärsmodeller för öppna data
  • Myndigheternas arbete med öppna data
  • Styrkor och svagheter för öppna data i nuläget
  • Behov av åtgärder för att utveckla öppna data i Sverige

Öppna data är data som tillgängliggörs digitalt så att någon annan kan använda den. Fokus för rapporten är offentliga öppna data, dvs. att myndigheter publicerar data fritt tillgängligt för återanvändning. Öppna data har en stor potential att leda till större öppenhet, innovation och tillväxt samt ökad effektivitet i informationshanteringsarbetet.

Ladda ner rapporten här >>

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Oppna-data-2014/

 

2013

Frukostseminarium 11 juni 2013 - Vägen till molntjänster för offentlig sektor
Nyligen genomfördes en av de första offentliga upphandlingarna i Sverige av molntjänster för kontorsstöd.
Generic, Setterwalls och Statens fastighetsverk delar med sig av sina erfarenheter kring denna unika upphandling.

Frukostseminarium 11 april 2013 - Lean i praktiken.

 

2012

Frukostseminarium 26 april 08:00-09:30, Stockholm
"Öppna data i praktiken – inspiration från ett praktikfall där myndigheter delar data"

Lunchseminarium 1 mars, Uppsala

"Testautomatisering 2.0 – nästa generations intelligenta GUI-tester"

Frukostseminarium 14 februari, Stockholm

"GovCloud och e-förvaltning – i vardag och vid kris"

Presentation från seminariet (PDF) >>