SPOT ON MESSAGING

Lägg i högsta växeln på kundresan

Vill du veta mer om hur ni kan bli kung på last mile? Fyll i formuläret och skicka. Vi kontaktar dig för en kunglig analys.

Kung pa last mile
*

Utveckla kundresan med intelligent dialog

Som transportör står du mitt emellan e-handlaren och slutkunden och är den ende som har personlig direktkontakt med kunden. Det betyder också att du kan paja allt eller göra din kund till kung - samtidigt som du själv blir kung.

Så kortas leveransfönstren med AI

Lösningen är en ubersmart dialog baserad på artificiell intelligens, AI, där mottagaren själv kan välja tid och plats för leveransen och kan ändra sig om det dyker upp hinder.

Läs mer om hur Gordon Delivery kortade sina leveransfönster:

Så får du pålitliga aviseringar

Vår styrka som samarbetspartner är innovativ kundanpassning. Vi är din rådgivare som följer din utveckling och föreslår nästa steg. Vi gör allt för att du ska bli kung hos din kund som blir kung hos sin kund… ja, du fattar. 

Läs mer om hur Early Bird tog kontroll på last mile:

Så blir du kung på last mile

Kolla filmen högst på sidan om om du inte redan gjort det. Den visar en typisk dialog. Läs hur Gordon Delivery och Early Bird gör. Hör av dig till oss om du vill bli kung på last mile. 

LÖSNINGAR FÖR LOGISTIK

Flexibilitet både för dig och dina kunder

AVISERINGAR

Automatiserade system för leveransaviseringar ger en naturlig kunddialog och stor konkurrensfördel.

DIALOGER

Helt eller delvis automatiserade dialoger som ökar försäljningen och förbättrar kundupplevelsen.

BEMANNING

Rätt bemanning är en utmaning i en personaltät verksamhet. Nå de du behöver, när du behöver dem.